Hovinbekken III

Velkommen til hjemmesidene til sameiet Hovinbekken III.
Her finner du nyttig informasjon om sameiet.

Sameiet består av 74 boligseksjoner og 1 næringsseksjon.
Sameiet Hovinbekken III er organisert etter de bestemmelser
som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med
og til beste for seksjonseierne.


Bygget har adressene Grenseveien 61A-C og Gladengveien 22 og 24.