Kontakt oss

Henvendelser til sameiets styre kan sendes til styret@hovinbekken3.no

Sameiets postadresse er:

Sameiet Hovinbekken III
c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Postboks 6653 Rodeløkka
0502 Oslo

Det er opprettet en Facebookgruppe for utveksling av informasjon mellom beboere i sameiet, den finner du her: https://www.facebook.com/groups/426302977810518/