Etablering av renner i garasjeanlegget med oppstart 10. juli

Etablering av renner i garasjeanlegg-konvertert-bilder.jpg

Til alle beboere med biler i garasjen,

Onsdag 10. juli 2019 starter endelig JM med utbedringsarbeidet av garasjedekket på utvalgte problemområder, se skisse over der de har tegnet inn de stedene det vil være aktuelt å etablere renner ved å slisse (frese) ned i eksisterende betongdekke. Bredden på rennen er 300 mm og dybden vil være 30 mm. Det er ikke å anbefale å gå dypere på grunn av overdekningen til armeringen. For å sikre armeringen mot klorider etc. vil de påføre rennen et epoxybelegg før det legges over galvaniserte rister.  Alle etablerte renner vil bli ført til eksisterende brønn der det også er montert en pumpe som hjelper til å fjerne vann ved behov.

Plass til container der fresemassen skal tømmes vil være rett utenfor garasjedøren (der det er en gjesteparkering i dag).

Arbeidet skal foregå i tidsrammen 8-16 (innen normalarbeidstid) og de vil da jobbe kontinuerlig til arbeidet er utført. Det er JM som har ansvaret og som tar regningen for dette, men gjennomføringen av jobben krever en del arbeid fra styrets side med å koble ut brannalarmer i garasjeanlegget, dekke til sensorer når arbeidet pågår, varsle bileiere som er berørt av arbeid for flytting av biler, osv.

For å gjennomføre dette arbeidet bør garasjen være tømt for biler, motorsykler og andre løse gjenstander da fresing skaper støv som vil legge seg på bilen din hvis du lar den stå igjen og i tillegg kan din bil være til hinder for øvrig arbeid.

Vi setter stor pris på din hjelp for å få et ”funksjonelt” garasjeanlegg, samt. beklager ulempene dette påfører den enkelte.

Styret Hovinbekken 3 ønsker dere alle en riktig god sommer og håper at alt kan stå ferdig før neste høstsesong starter.

Vennlig hilsen
Styret Hovinbekken III

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s