Etablering av renner i garasjeanlegget med oppstart 10. juli

Til alle beboere med biler i garasjen, Onsdag 10. juli 2019 starter endelig JM med utbedringsarbeidet av garasjedekket på utvalgte problemområder, se skisse over der de har tegnet inn de stedene det vil være aktuelt å etablere renner ved å slisse (frese) ned i eksisterende betongdekke. Bredden på rennen er 300 mm og dybden vil… Continue reading Etablering av renner i garasjeanlegget med oppstart 10. juli

Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Vedlagt er innkalling til årsmøte i sameiet, tirsdag 2. april 2019, klokken 18.00. Sted: Enqvist Eiendomsdrift AS, 2. etg. Konghellegaten 3, 0569 OSLO 539 Innkalling ordinært årsmøte 2019 Saksliste: 1. Styrets årsrapport for 2018 2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018. 3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018 4. Lekeinnretninger på tunet – sak fremmet av… Continue reading Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Parkeringsflåten vedlikeholdes torsdag 28. mars

Torsdag 28. mars 2019 er det igjen tid for halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 18:00. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden. Vi beklager ulempene… Continue reading Parkeringsflåten vedlikeholdes torsdag 28. mars