Garasjen vaskes torsdag 9. mai

Til alle beboere med biler i garasjen,

Torsdag 9. mai er det igjen tid for rengjøring i garasjen. Garasjen skal vaskes i perioden kl. 08 – 16.

For å gjennomføre dette arbeidet må garasjen være tømt for biler, motorsykler og andre løse gjenstander. Styret ber om at alle som har bil parkert i garasjen fjerner denne i perioden 08:00 til 16:00.

Vasking skaper støv som vil legge seg på bilen din hvis du lar den stå igjen. I tillegg vil ikke parkeringsplassen din bli vasket, og du kan være til hinder for øvrig arbeid.

Vi setter stor pris på din hjelp for å få et rent og pent garasjeanlegg, samt. beklager ulempene dette påfører den enkelte.

Vennlig hilsen
Styret

Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Vedlagt er innkalling til årsmøte i sameiet, tirsdag 2. april 2019, klokken 18.00.
Sted: Enqvist Eiendomsdrift AS, 2. etg.
Konghellegaten 3, 0569 OSLO

539 Innkalling ordinært årsmøte 2019

Saksliste:

1. Styrets årsrapport for 2018
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018.
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018
4. Lekeinnretninger på tunet – sak fremmet av G. Midsund.
5. Endring i husordensreglene – forslag fra styret
6. Forslag til vedtektsendringer – tilpasning til ny eierseksjonslov.
7. Budsjett 2019 og fastsettelse av andel felleskostnader
8. Valg
Styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem er på valg. De har alle gitt
beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg. De som er interesserte i å påta seg
styreverv, bes melde fra til styret.

Parkeringsflåten vedlikeholdes torsdag 28. mars

Torsdag 28. mars 2019 er det igjen tid for halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 18:00. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 02. april 2019. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet.

Frist for innsending av saker til styret er satt til 04. mars 2019. Saken må sendes inn med et godt saksgrunnlag og et tydelig vedtak som kan voteres over. Saker kan meldes inn til styret på e-post styret@hovinbekken3.no

Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud

Som vi har informert om tidligere så har vi sett et behov for å engasjere et parkeringsselskap for håndheve reglene for gjesteplassene samt for å unngå at folk parkerer på tunet (dette har ikke vært et stort problem, men et forbudskilt kan ikke skade..).

Det har tatt litt tid, men nå har ParkNordic endelig fått dette på plass for oss.

Betaling for gjesteparkering skjer etter følgende takster:
Mandag til søndag kl. 24:00 – kl. 06:00: 10,- per time
Mandag til søndag kl. 06:00 – 24:00: 1,- per time
Maks parkering 48 timer total parkeringstid innenfor 5 døgn, deretter 5 døgn karantene før neste parkering kan starte (gjelder per skiltnummer). I tillegg kommer starttakst i EasyPark på 4kr, og så har de 15% påslag på takst. Så f eks å ha en gjest 17-23 en kveld koster da i overkant av en tikroning. Står man over natta koster det naturligvis mer, men det er også meningen slik at ikke beboere skal stå parkert over natta ofte. Døgnpris inkl. starttakst og påslag er ca 94kr (dette kan dere sjekke ut selv i EasyPark-appen, takstgruppe 903).

Vi tror at dette kommer til å fungere utmerket og håper at det blir tatt godt i mot av beboerne. 🙂

Hvordan finansieres dette?
– 100% av netto innbetalte kontrollsanksjoner tilfaller i sin helhet ParkNordic. (NB! ingen vits i å komme til styret med bøtene sine da vi ikke har noe med de å gjøre. Kontroller vil utføres daglig, så hvis man velger å jukse så er det på egen risiko og regning).
– ParkNordic fakturerer oss et lite årlig beløp som bl.a. dekker offentlige gebyrer tilknyttet offentlig parkeringsforskrift.
– Netto inntekter fra EasyPark fordeles 50/50 mellom Sameiet Hovinbekken3 og Park Nordic AS. Med netto menes beløp fratrukket mva. og transaksjonsavgifter for kredittkort og mobilbetaling.

Ut ifra våre beregninger så betyr det at hele greia sånn ca finansierer seg selv, evt går noen få tusen i pluss eller i minus litt avhengig av hvor mye vi bruker gjesteplassene. Uansett så er det ikke snakk om noen summer som gjør at vi skal forandre noe på felleskostnader.

Skiltene er satt opp i dag (7. desember), men ingen trenger å betale noe denne helgen da det ikke vil kontrolleres før til uken. Betaling startet altså fra og med mandag 10. desember! Skilt er allerede hengt opp, men disse kan ignoreres frem til mandag.

En ekstra gladnyhet: Vi kommer til å muliggjøre elbillading på gjesteplassene med betaling over vipps basert på tillit. Mer info kommer når dette er klart.