Parkeringsflåten vedlikeholdes mandag 25. november

Mandag 25. november er det igjen tid for service på parkeringsflåtene. Arbeidet vil foregå i perioden kl. 08 -16.

Alle som har plass på plattformene MÅ flytte ut bilen sin for at service skal kunne gjennomføres.

Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten: bilen kan stå der, men vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden – kan ikke ta ut bilen under tjenesten.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Etablering av renner i garasjeanlegget med oppstart 10. juli

Etablering av renner i garasjeanlegg-konvertert-bilder.jpg

Til alle beboere med biler i garasjen,

Onsdag 10. juli 2019 starter endelig JM med utbedringsarbeidet av garasjedekket på utvalgte problemområder, se skisse over der de har tegnet inn de stedene det vil være aktuelt å etablere renner ved å slisse (frese) ned i eksisterende betongdekke. Bredden på rennen er 300 mm og dybden vil være 30 mm. Det er ikke å anbefale å gå dypere på grunn av overdekningen til armeringen. For å sikre armeringen mot klorider etc. vil de påføre rennen et epoxybelegg før det legges over galvaniserte rister.  Alle etablerte renner vil bli ført til eksisterende brønn der det også er montert en pumpe som hjelper til å fjerne vann ved behov.

Plass til container der fresemassen skal tømmes vil være rett utenfor garasjedøren (der det er en gjesteparkering i dag).

Arbeidet skal foregå i tidsrammen 8-16 (innen normalarbeidstid) og de vil da jobbe kontinuerlig til arbeidet er utført. Det er JM som har ansvaret og som tar regningen for dette, men gjennomføringen av jobben krever en del arbeid fra styrets side med å koble ut brannalarmer i garasjeanlegget, dekke til sensorer når arbeidet pågår, varsle bileiere som er berørt av arbeid for flytting av biler, osv.

For å gjennomføre dette arbeidet bør garasjen være tømt for biler, motorsykler og andre løse gjenstander da fresing skaper støv som vil legge seg på bilen din hvis du lar den stå igjen og i tillegg kan din bil være til hinder for øvrig arbeid.

Vi setter stor pris på din hjelp for å få et ”funksjonelt” garasjeanlegg, samt. beklager ulempene dette påfører den enkelte.

Styret Hovinbekken 3 ønsker dere alle en riktig god sommer og håper at alt kan stå ferdig før neste høstsesong starter.

Vennlig hilsen
Styret Hovinbekken III

Garasjen vaskes torsdag 9. mai

Til alle beboere med biler i garasjen,

Torsdag 9. mai er det igjen tid for rengjøring i garasjen. Garasjen skal vaskes i perioden kl. 08 – 16.

For å gjennomføre dette arbeidet må garasjen være tømt for biler, motorsykler og andre løse gjenstander. Styret ber om at alle som har bil parkert i garasjen fjerner denne i perioden 08:00 til 16:00.

Vasking skaper støv som vil legge seg på bilen din hvis du lar den stå igjen. I tillegg vil ikke parkeringsplassen din bli vasket, og du kan være til hinder for øvrig arbeid.

Vi setter stor pris på din hjelp for å få et rent og pent garasjeanlegg, samt. beklager ulempene dette påfører den enkelte.

Vennlig hilsen
Styret

Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Vedlagt er innkalling til årsmøte i sameiet, tirsdag 2. april 2019, klokken 18.00.
Sted: Enqvist Eiendomsdrift AS, 2. etg.
Konghellegaten 3, 0569 OSLO

539 Innkalling ordinært årsmøte 2019

Saksliste:

1. Styrets årsrapport for 2018
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018.
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018
4. Lekeinnretninger på tunet – sak fremmet av G. Midsund.
5. Endring i husordensreglene – forslag fra styret
6. Forslag til vedtektsendringer – tilpasning til ny eierseksjonslov.
7. Budsjett 2019 og fastsettelse av andel felleskostnader
8. Valg
Styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem er på valg. De har alle gitt
beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg. De som er interesserte i å påta seg
styreverv, bes melde fra til styret.

Parkeringsflåten vedlikeholdes torsdag 28. mars

Torsdag 28. mars 2019 er det igjen tid for halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 18:00. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret