Om søppel og flytteavfall

Vi finner det nødvendig å informere om hvordan søppelhåndteringen fungerer i sameiet vårt. Avfallsanlegget befinner seg til høyre for innkjøringen til garasjen. I innflyttingsperioden står det også containere langs Grenseveien. Disse er kun til flytteavfall.

Søppel skal selvfølgelig IKKE plasseres utenfor containerne. Dette blir ikke hentet, og skaper kun irritasjon og merarbeid for dine naboer, som må rydde etter deg.

Avfallsanlegget er for kildesortert husholdningsavfall. Det er eget nedkast for papp og papir, og samlet nedkast for restavfall / matavfall (grønne poser) / plast (blå poser). Papp og papir tømmes annenhver torsdag, mens restavfall/matavfall/plast tømmes hver mandag.

Glass og metall leveres på returpunkt for dette, f.eks. ved Gladengveien 15 eller bak Kiwi Hovinveien. I Hovinveien er det dessuten returpunkt for klær og tekstiler. Annet avfall leveres på gjenbruksstasjon, f.eks. Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87, eller Kampen minigjenbruksstasjon i Sons gate 2.

Les mer på https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

For alles trivsel,

Styret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s