Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Vedlagt er innkalling til årsmøte i sameiet, tirsdag 2. april 2019, klokken 18.00. Sted: Enqvist Eiendomsdrift AS, 2. etg. Konghellegaten 3, 0569 OSLO 539 Innkalling ordinært årsmøte 2019 Saksliste: 1. Styrets årsrapport for 2018 2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018. 3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018 4. Lekeinnretninger på tunet – sak fremmet av… Continue reading Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 02. april 2019. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet. Frist for innsending av saker til styret er satt til 04. mars 2019. Saken må sendes… Continue reading Varsel om ordinært årsmøte

Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud

Som vi har informert om tidligere så har vi sett et behov for å engasjere et parkeringsselskap for håndheve reglene for gjesteplassene samt for å unngå at folk parkerer på tunet (dette har ikke vært et stort problem, men et forbudskilt kan ikke skade..). Det har tatt litt tid, men nå har ParkNordic endelig fått… Continue reading Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud