Rengjøringsavtale inngått

Sameiet har inngått kontrakt med Reiduns Renhold om vask av trappeoppganger, korridorer, m.m. i fellesområdene. For tiden blir oppgangene vasket annenhver uke, når vinteren kommer vil frekvensen bli økt til en gang i uken.

Vi minner også på at barnevogner ikke kan oppbevares på trappeavsatsene, i henhold til husordensreglene og generell brannsikkerhet. Nederst i trappehusene er det dog et område under trappa hvor man kan oppbevare dette hvis ønskelig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s