Velkomstinformasjon fra Styret

Nå som alle leilighetene er overtatt og de fleste er flyttet inn eller i hvert fall godt på vei, ønsker vi alle sammen velkommen til Hovinbekken 3. Det var hyggelig å se at så mange tok turen ut i en noe kjølig høstvind for å være med på tunfesten forrige uke. Vi håper flere ble litt bedre kjent med noen av de nye naboene sine.

Vi benytter anledning til å komme med litt oppdatert informasjon til beboerne.

Tips for et hyggelig og trygt sameie

  • Pass alltid på at døren er lukket bak deg når du går ut og inn. Vi har dessverre allerede hatt uvedkommende i blokka. Meld i fra om noe i lukkemekanismen ikke fungerer som den skal. Har du holdt døren oppe for å bære inn ting etc. er det ditt ansvar å lukke den etterpå selv om andre kommer inn. Dette gjelder også garasjeporten. Ser du ting som blokkerer døren slik at den ikke lukker seg skikkelig, flytt det. Slipp ikke inn folk du ikke kjenner. Om du vil være en hjelpsom nabo og holde døra for noen har du da en gylden mulighet til å hilse og bli bedre kjent.
  • Hold gangene fri for løse gjenstander. Barnevogner, sykler, søppelposer o.l. skal aldri plasseres i gangområdene selv om det kun er for en kort periode. Dette medfører en sikkerhetsrisiko med tanke på brann og fremkommelighet for helsepersonell o.l.
  • Forlat fellesområde i samme eller bedre stand enn du kom til det. Ta med deg søppel fra takterrasser og tun, unngå å lage unødvendige merker på vegger (bruk hender på døråpnerne), plasser sykler ryddig i bodene slik at alle kommer til.
  • Sørg for at søppel kommer helt ned i sjaktene. Papp må rives opp og brettes hvis ikke stopper de seg til øverst i sjakten. Det ser fort fullt ut selv om det er masse plass under.
  • Husk også at hvis du har store mengder papp, eller hvis du har annet flytteavfall, så kan du kaste dette i containerne på framsiden av bygget (mot Grenseveien). JM tømmer disse jevnlig og kommer til å ha dem stående fram til uke 41. Benytt sjansen til å kaste ting der mens du kan.
  • Les husordensreglene og følg de, så får vi et hyggelig naboskap her i Hovinbekken 3.

Gjesteparkering

I sameiet har vi 3 gjesteparkeringsplasser. Disse plassene er nummer 38, 50 og 56. Disse vil bli markert med en «G».
Vi i styret vil etter hvert utforme regler for bruk av disse. I mellomtiden oppfordrer vi til at disse kun brukes av gjester og ikke lenger enn nødvendig.

Fjernvarme

JM har jobbet med å få fjernvarmen i bygget til å fungere. De sier nå at det de har gjort av forbedringer ser ut til å virke, og at de stadig får beskjed om at folk er fornøyde og at radiator har begynt å bli varm. De ber derfor om at vi lar høstferieuka, uke 40, være en varmeperiode og avventer å varsle om feil / kald ovn til ut i uke 41. Det vil også kunne komme litt lyder fra radiatorene – dette er helt normalt og en del av prosessen. Radiatorene har også en termostat, som gjør at varmen stenges av på 24 grader i leiligheten. Da vil den ikke varme mer, og beboere kan «føle» at radiatoren er kald, uten at det betyr at den er i ustand. Den vil begynne å varme igjen når temperatur i rommet synker. JM minner også om at for varm inneluft raskt kan oppleves som «dårlig inneklima» for mange, men at dette i så fall ikke skyldes problemer med ventilasjonsanlegget. Til slutt beklager JM at dette har dratt ut i tid, men understreker at håndverkerne deres gjør sitt beste for å få alle barnesykdommer løst så raskt som mulig, og de ber oss beboere om å respektere dette.

Heis

Heisene i bygget vårt har hatt mange stans i perioden juni til september. Kone lover nå at dette skal være utbedret. Hovedforklaringen på problemene var feil i programvaren til heisene, denne er nå oppgradert. Dette skjedde i månedsskiftet august/september i oppgang A-C, og den 19. september i oppgang D. Feilen i programvaren førte blant annet til at heisene kunne stanse hvis fotocellene ble blokkert i mer enn 60 sekunder. I heis B var det også en elektrisk ledning som var feilinstallert slik at den var i veien for fotocellene. Dette førte til en feil hvor heisen sto i flere dager, fordi nye deler måtte bestilles fra Tyskland. Etter disse utbedringene har det ikke vært noen heisstans i bygget, og sameiet vil heller ikke bli fakturert for noen av utrykningene Kone har gjort fram til nå. I feilfrie heiser er den vanligste årsaken til stans grus og andre fremmedgjenstander i dørskinnene. Basert på våre møter med Kone kan vi si at de virker opptatt av å gi oss god service og gjør sitt beste for at vi skal slippe lignende problemer fremover. Om ca 2-3 ukers tid vil Kone gjøre nok en gjennomgang og funksjonsteste alle heisene.

Multiparking

Vi gjør oppmerksom på at de som parkerer på multiparking-flåtene i garasjen skal kjøre på disse med fronten først, i henhold til brukerinstruksjonene (se oppslag på søylene i garasjen). Hvis man rygger inn på plattformen kan bakenden på bilen stikke så langt ut at den utløser sensoren som skal hindre kollisjon mellom bilene på flåten og bilene som står parkert bak flåten. Da stopper hele anlegget opp, og én feilparkering kan dermed føre til at 30 naboer ikke kommer seg inn eller ut. Vi har en 24/7 serviceavtale med Multiparking, og de er raskt på pletten, men de kan ikke gjøre noe med feilparkerte biler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s