Uønsket brannalarm

I 17-tiden i dag hadde vi en uønsket brannalarm i bygget, som skyldtes stekeos i en leilighet.

Hvis røykvarsleren i din leilighet utløses og det ikke brenner, har du to minutter på deg til å indikere dette før brannalarmen går i hele bygget. Dette gjør du ved å gå ut i trappeavsatsen utenfor leiligheten din og finne boksen på veggen som ser ut som på bildet under. Hvis alarmen stammer fra din etasje, vil lyset på boksen lyse rødt. Åpne boksen og trykk på rød knapp for å avbryte alarmen. Luft så ut i leiligheten din, og innen 5 minutter må du trykke på den grønne knappen for å resette systemet.

knapp

Når brannalarmen går i hele bygget, kan man se på branntavlene i utgangsetasjene hvor alarmen er utløst. Securitas får beskjed og ringer til kontaktpersoner på sin ringeliste for å få bekreftet/avkreftet at det brenner. Hvis de ikke får kontakt med noen, rykker de ut selv for å sjekke.

Hvis det brenner må man ringe 110 og varsle dette, da det på grunn av rutinen over vil ta mange minutter før brannvesenet rykker ut på eget initiativ.

Leilighetene er også utstyrt med sprinkleranlegg. Hvert enkelt sprinklerhode løser ut individuelt om det blir oppvarmet til over 70°C. Hvis dette skjer vil rommet bli oversprøytet med vann. Dette pågår til det berørte området blir avstengt manuelt. Et utløst sprinklerhode vil automatisk utløse alarm til brannvesenet.

Noen har kanskje lagt merke til at branntavlene for øyeblikket viser feilmeldingen “Brannsentral i feiltilstand”. Dette skyldes at arbeidet i næringsseksjonen ikke er ferdig og at sprinkleranlegget der ikke er tilkoblet. Brannvarslingssystemet for øvrig fungerer likevel som normalt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s