Framdriftsplan for ferdigstilling

Vi har mottatt en oppdatert framdriftsplan fra JM for ferdigstilling av arbeidet med bygget vårt og fellesarealene våre.

UKE 41 (pågående uke)

Beplanting av trær og busker, samt etablering av utvendig granittrapp ved nedsiden av uteområdet.

Utlegging av gress/jord og beplanting på interne områder.

UKE 42

Fortsetter arbeider på interne områder og skråning ned mot trappen, og planting av hekk etc.

Resterende beplanting av trær og gressing av området ned mot bilverkstedet.

Beplanting på felles takterrasser i våre blomsterkasser på taket.

Gressing og beplanting på området hvor JM-riggen (brakkene) sto. Containere for flytteavfall for beboere står frem til dette området må tas.

MURER – Vasker fasaden og tetter igjen hull. (Hullene er etter stilas som var festet i bakveggen for sikkerhet.)

UKE 42/43

Asfaltering hele området både foran, bak og interne veier og plasser.

Gartner ønsker å asfaltere alt i en omgang, derfor avventes det også med asfalt i front av inngangene våre til da. Dette vil være det siste som blir gjort, før de rydder seg ut.

UKE 43

JM og gartner rydder seg ut og bort fra området.

Næringslokaler skal da også være klart med det meste av sine arbeider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s