Branninstruks

Det er viktig at alle vet hva man skal gjøre hvis brannalarmen går. Vi har nå lagt ut en branninstruks under siden Praktisk Informasjon. Les denne nøye.

I tillegg til å vite hva man skal gjøre når det brenner, beskriver instruksen også hva man må gjøre for å unngå falske brannalarmer. Dette er viktig både av hensyn til dine naboer, og for at alle skal ta brannalarmen på alvor den dagen det virkelig brenner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s