Matter, møte, med mer

Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 08.03.2018. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før sameiermøtet.Frist for innsending av saker til styret er satt til 10. februar 2018. Saker skal meldes inn til styret på epost: styret@hovinbekken3.no.
Dette varselet er også sendt per post til alle sameiere.

Montering av matter i inngangspartiene

I henhold til leveransebeskrivelsen skulle bygget vårt ha matter nedfelt i flisene i inngangspartiene fra Grenseveien. Dette er en restanse fra JM, og blir montert i uke 6, altså 5.-9. februar. JM har også gått med på å samtidig montere slike matter i inngangspartiene fra tunet.

Strømforbruk på parkeringsplasser med ladestasjoner

Ladestasjonene i garasjen er koblet til sameiets strøm, og sameiet legger således midlertidig ut for dette forbruket. Vi kommer til å bestille jevnlige avlesninger av forbruk fra billader.no og viderefakturere alt strømforbruk til parkeringsplassenes eiere.

Søppel

Renovasjonsetaten har nå gått med på å tømme papirsøpla vår ukentlig (uten ekstra kostnad). Vi har nå ett nedkast for papp/papir og to nedkast for restavfall/plast/matavfall som alle tømmes ukentlig. Vi håper dette er nok til at vi nå kollektivt kan sørge for at området vårt ikke forsøples. Vi minner på at avfall skal kildesorteres, og papp må rives opp i små deler så ikke nedkastet går tett. Store mengder avfall bør leveres på miljøstasjon. Alt annet avfall enn husholdningsavfall må leveres på miljøstasjon. Under ingen omstendighet skal søppel gjensettes ved siden av nedkastene, er det fullt må du kaste annet sted eller ta vare på søppelet i egen bod.

Vaktmester har fjernet mye hensatt søppel i det siste, dette betyr ikke at dette er akseptabel praksis. Vaktmesteren jobber ikke gratis.

Vann i garasjen

I perioder med mye snø ser vi at det samler seg opp mye vann i garasjen. Garasjen skal være konstruert slik at vannet samler seg i midten av garasjen og så tas unna av ventilasjonsanlegget gjennom naturlig fordamping. Vi ser an situasjonen og har inntil videre bedt vaktmester om å fjerne vann som har samlet seg opp.

Tagging på sykkelboder

Noen har tagget på sykkelbodene våre, vi har bestilt fjerning av dette. Fjerningen bruker kjemikalier som er avhengig av plussgrader, derfor er ikke dette utført enda.

Multiparking

Multiparking har dessverre gått konkurs. Vi arbeider med å etablere en ny serviceavtale på parkeringsanlegget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s