Informasjon om fjernvarme

Vi har mottatt et infoskriv fra JM med noe informasjon om fjernvarme. De skriver:

Vi får enkelte henvendelser om radiatorer nå fra beboere i ulike prosjekter. Vi tenkte derfor at det kan være greit for dere å ha litt generell informasjon om dette.

Grunnen til at temperaturen på radiatorene har gått gradvis nedover, er at temperaturen ute har gått opp. Temperaturen på vannet fra fjernvarmeanlegget synker i takt med at utetemperaturen stiger. Er det for eksempel i snitt 10-15 grader ute, vil radiatoren være kald. JM eller styret kan ikke påvirke temperaturen.

Noen synes det er varmt inne, og merker ingenting, mens noen synes det blir litt kaldt. Det er vanlig at vi får henvendelser om akkurat dette om våren og om høsten. I disse periodene kan utetemperaturen veksle en del; med kjølige netter og varmere dager. Radiatorene vil da stort sett oppleves som kalde.

Vi har lagt med en illustrasjon. Til venstre ser dere temperaturen på vannet inn og tilbake fra anlegget. For at radiatoren skal oppleves å ha noe varme, må så vidt vi forstår temperaturen på vann inn, ligge på minst 40 grader. Vi håper denne informasjonen kan være til hjelp.

image001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s