Test av brannalarm mandag 2. juli

Det vil bli utført årlig test av brannalarmen og annet i bygget på mandag 2. juli mellom kl. 14 – 16.

Du trenger ikke å foreta deg noe spesielt i forbindelse med dette, men vi benytter anledningen til å minne på at brannslukningsapparat skal snus opp ned en gang i året, så hvorfor ikke gjøre det i dag? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s