Parkeringsflåten vaskes tirsdag 25. september

Tirsdag 25. september mellom klokken 08:00 og 16:00 vaskes parkeringsflåtene i garasjen. Alle biler må være flyttet fra parkeringsflåtene i denne perioden. Selve flåtene skal vaskes, i tillegg til at det skal vaskes under dem. Eventuelle biler parkert bak flåten vil ikke nødvendigvis være tilgjengelige i arbeidsperioden.

Dette er en bonusvask etter at det ikke ble vasket godt nok under parkeringsflåtene i juni.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s