Parkeringsflåten vedlikeholdes torsdag 28. mars

Torsdag 28. mars 2019 er det igjen tid for halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 18:00. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s