Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 02. april 2019. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet.

Frist for innsending av saker til styret er satt til 04. mars 2019. Saken må sendes inn med et godt saksgrunnlag og et tydelig vedtak som kan voteres over. Saker kan meldes inn til styret på e-post styret@hovinbekken3.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s