Innkalling til årsmøte tirsdag 2. april

Vedlagt er innkalling til årsmøte i sameiet, tirsdag 2. april 2019, klokken 18.00.
Sted: Enqvist Eiendomsdrift AS, 2. etg.
Konghellegaten 3, 0569 OSLO

539 Innkalling ordinært årsmøte 2019

Saksliste:

1. Styrets årsrapport for 2018
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018.
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018
4. Lekeinnretninger på tunet – sak fremmet av G. Midsund.
5. Endring i husordensreglene – forslag fra styret
6. Forslag til vedtektsendringer – tilpasning til ny eierseksjonslov.
7. Budsjett 2019 og fastsettelse av andel felleskostnader
8. Valg
Styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem er på valg. De har alle gitt
beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg. De som er interesserte i å påta seg
styreverv, bes melde fra til styret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s