Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 02. april 2019. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet. Frist for innsending av saker til styret er satt til 04. mars 2019. Saken må sendes… Continue reading Varsel om ordinært årsmøte

Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud

Som vi har informert om tidligere så har vi sett et behov for å engasjere et parkeringsselskap for håndheve reglene for gjesteplassene samt for å unngå at folk parkerer på tunet (dette har ikke vært et stort problem, men et forbudskilt kan ikke skade..). Det har tatt litt tid, men nå har ParkNordic endelig fått… Continue reading Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud

Parkeringsflåten vedlikeholdes 28. og 29. november

Onsdag 28. november og torsdag 29. november 2018 blir det halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 16:00 begge dagene. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden.… Continue reading Parkeringsflåten vedlikeholdes 28. og 29. november

Parkeringsflåten vaskes tirsdag 25. september

Tirsdag 25. september mellom klokken 08:00 og 16:00 vaskes parkeringsflåtene i garasjen. Alle biler må være flyttet fra parkeringsflåtene i denne perioden. Selve flåtene skal vaskes, i tillegg til at det skal vaskes under dem. Eventuelle biler parkert bak flåten vil ikke nødvendigvis være tilgjengelige i arbeidsperioden. Dette er en bonusvask etter at det ikke ble… Continue reading Parkeringsflåten vaskes tirsdag 25. september