Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 02. april 2019. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før årsmøtet.

Frist for innsending av saker til styret er satt til 04. mars 2019. Saken må sendes inn med et godt saksgrunnlag og et tydelig vedtak som kan voteres over. Saker kan meldes inn til styret på e-post styret@hovinbekken3.no

Viktig informasjon om gjesteparkering og parkeringsforbud

Som vi har informert om tidligere så har vi sett et behov for å engasjere et parkeringsselskap for håndheve reglene for gjesteplassene samt for å unngå at folk parkerer på tunet (dette har ikke vært et stort problem, men et forbudskilt kan ikke skade..).

Det har tatt litt tid, men nå har ParkNordic endelig fått dette på plass for oss.

Betaling for gjesteparkering skjer etter følgende takster:
Mandag til søndag kl. 24:00 – kl. 06:00: 10,- per time
Mandag til søndag kl. 06:00 – 24:00: 1,- per time
Maks parkering 48 timer total parkeringstid innenfor 5 døgn, deretter 5 døgn karantene før neste parkering kan starte (gjelder per skiltnummer). I tillegg kommer starttakst i EasyPark på 4kr, og så har de 15% påslag på takst. Så f eks å ha en gjest 17-23 en kveld koster da i overkant av en tikroning. Står man over natta koster det naturligvis mer, men det er også meningen slik at ikke beboere skal stå parkert over natta ofte. Døgnpris inkl. starttakst og påslag er ca 94kr (dette kan dere sjekke ut selv i EasyPark-appen, takstgruppe 903).

Vi tror at dette kommer til å fungere utmerket og håper at det blir tatt godt i mot av beboerne. 🙂

Hvordan finansieres dette?
– 100% av netto innbetalte kontrollsanksjoner tilfaller i sin helhet ParkNordic. (NB! ingen vits i å komme til styret med bøtene sine da vi ikke har noe med de å gjøre. Kontroller vil utføres daglig, så hvis man velger å jukse så er det på egen risiko og regning).
– ParkNordic fakturerer oss et lite årlig beløp som bl.a. dekker offentlige gebyrer tilknyttet offentlig parkeringsforskrift.
– Netto inntekter fra EasyPark fordeles 50/50 mellom Sameiet Hovinbekken3 og Park Nordic AS. Med netto menes beløp fratrukket mva. og transaksjonsavgifter for kredittkort og mobilbetaling.

Ut ifra våre beregninger så betyr det at hele greia sånn ca finansierer seg selv, evt går noen få tusen i pluss eller i minus litt avhengig av hvor mye vi bruker gjesteplassene. Uansett så er det ikke snakk om noen summer som gjør at vi skal forandre noe på felleskostnader.

Skiltene er satt opp i dag (7. desember), men ingen trenger å betale noe denne helgen da det ikke vil kontrolleres før til uken. Betaling startet altså fra og med mandag 10. desember! Skilt er allerede hengt opp, men disse kan ignoreres frem til mandag.

En ekstra gladnyhet: Vi kommer til å muliggjøre elbillading på gjesteplassene med betaling over vipps basert på tillit. Mer info kommer når dette er klart.

Parkeringsflåten vedlikeholdes 28. og 29. november

Onsdag 28. november og torsdag 29. november 2018 blir det halvårlig service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 16:00 begge dagene. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden. Alle garasjeplasser kan benyttes mellom klokken 16:00 på onsdag og 08:00 på torsdag.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Ny avtale på TV og Internett

Styret har forhandlet fram en ny avtale på TV og Internett med Viken Fiber som innebærer at vi fra 1. november tar i bruk ny TV-løsning fra Altibox. Hver leilighet vil i den forbindelse bli tilsendt en ny 4K-dekoder, levert av helthjem. Den nye avtalen gir oss flere TV-kanaler, bedre TV-funksjonalitet og raskere internett. Les mer om avtalen på https://vikenfiber.no/hovinbekken3. Her kan du også bestille flere tjenester og produkter. Ved spørsmål kontakt Viken Fiber på tlf 21 45 45 00.

Gammel TV-dekoder skal leveres til elektronisk avfall. Vi vil sette ut pappesker i kjelleretasjen i hver trappeoppgang merket “Gammel Altibox-dekoder” hvor dere kan kaste gamle dekodere, så skal vi sørge for at de blir levert til elektronisk avfall. Kun gammel TV-dekoder og tilbehør skal puttes her. De nye dekoderene er klare til bruk 01.11.2018 og skal ikke kobles til før denne datoen.

 

Parkeringsflåten vaskes tirsdag 25. september

Tirsdag 25. september mellom klokken 08:00 og 16:00 vaskes parkeringsflåtene i garasjen. Alle biler må være flyttet fra parkeringsflåtene i denne perioden. Selve flåtene skal vaskes, i tillegg til at det skal vaskes under dem. Eventuelle biler parkert bak flåten vil ikke nødvendigvis være tilgjengelige i arbeidsperioden.

Dette er en bonusvask etter at det ikke ble vasket godt nok under parkeringsflåtene i juni.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret