Garasjen vaskes og vedlikeholdes 19. – 21. juni

Tirsdag 19. juni vaskes garasjen. Da må alle biler være flyttet, ingen kan ha biler parkert i garasjen mellom klokken 08:00 og 16:00 denne dagen. Vasking skaper støv som vil legge seg på bilen din hvis du lar den stå igjen. I tillegg vil ikke parkeringsplassen din bli vasket, og du kan være til hinder for øvrig arbeid.


Onsdag 20. juni og torsdag 21. juni blir det service på parkeringsflåtene. Alle som har plass på flåten må ha flyttet bilen sin for at service skal kunne gjennomføres. Arbeidet vil foregå fra klokken 08:00 til 16:00 begge dagene. Hvis du har bil parkert bak parkeringsflåten vil ikke denne være tilgjengelig i arbeidsperioden. Alle garasjeplasser kan benyttes mellom klokken 16:00 på onsdag og 08:00 på torsdag.

Vi beklager ulempene dette påfører den enkelte, og takker for samarbeidsviljen.

Vennlig hilsen
Styret

Informasjon om fjernvarme

Vi har mottatt et infoskriv fra JM med noe informasjon om fjernvarme. De skriver:

Vi får enkelte henvendelser om radiatorer nå fra beboere i ulike prosjekter. Vi tenkte derfor at det kan være greit for dere å ha litt generell informasjon om dette.

Grunnen til at temperaturen på radiatorene har gått gradvis nedover, er at temperaturen ute har gått opp. Temperaturen på vannet fra fjernvarmeanlegget synker i takt med at utetemperaturen stiger. Er det for eksempel i snitt 10-15 grader ute, vil radiatoren være kald. JM eller styret kan ikke påvirke temperaturen.

Noen synes det er varmt inne, og merker ingenting, mens noen synes det blir litt kaldt. Det er vanlig at vi får henvendelser om akkurat dette om våren og om høsten. I disse periodene kan utetemperaturen veksle en del; med kjølige netter og varmere dager. Radiatorene vil da stort sett oppleves som kalde.

Vi har lagt med en illustrasjon. Til venstre ser dere temperaturen på vannet inn og tilbake fra anlegget. For at radiatoren skal oppleves å ha noe varme, må så vidt vi forstår temperaturen på vann inn, ligge på minst 40 grader. Vi håper denne informasjonen kan være til hjelp.

image001

Matter, møte, med mer

Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte for Sameiet Hovinbekken III blir avholdt 08.03.2018. Vi kommer tilbake med tidspunkt og møtested i innkallingen, samt ytterligere informasjon om sakene som skal behandles. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt senest 8 dager før sameiermøtet.Frist for innsending av saker til styret er satt til 10. februar 2018. Saker skal meldes inn til styret på epost: styret@hovinbekken3.no.
Dette varselet er også sendt per post til alle sameiere.

Montering av matter i inngangspartiene

I henhold til leveransebeskrivelsen skulle bygget vårt ha matter nedfelt i flisene i inngangspartiene fra Grenseveien. Dette er en restanse fra JM, og blir montert i uke 6, altså 5.-9. februar. JM har også gått med på å samtidig montere slike matter i inngangspartiene fra tunet.

Strømforbruk på parkeringsplasser med ladestasjoner

Ladestasjonene i garasjen er koblet til sameiets strøm, og sameiet legger således midlertidig ut for dette forbruket. Vi kommer til å bestille jevnlige avlesninger av forbruk fra billader.no og viderefakturere alt strømforbruk til parkeringsplassenes eiere.

Søppel

Renovasjonsetaten har nå gått med på å tømme papirsøpla vår ukentlig (uten ekstra kostnad). Vi har nå ett nedkast for papp/papir og to nedkast for restavfall/plast/matavfall som alle tømmes ukentlig. Vi håper dette er nok til at vi nå kollektivt kan sørge for at området vårt ikke forsøples. Vi minner på at avfall skal kildesorteres, og papp må rives opp i små deler så ikke nedkastet går tett. Store mengder avfall bør leveres på miljøstasjon. Alt annet avfall enn husholdningsavfall må leveres på miljøstasjon. Under ingen omstendighet skal søppel gjensettes ved siden av nedkastene, er det fullt må du kaste annet sted eller ta vare på søppelet i egen bod.

Vaktmester har fjernet mye hensatt søppel i det siste, dette betyr ikke at dette er akseptabel praksis. Vaktmesteren jobber ikke gratis.

Vann i garasjen

I perioder med mye snø ser vi at det samler seg opp mye vann i garasjen. Garasjen skal være konstruert slik at vannet samler seg i midten av garasjen og så tas unna av ventilasjonsanlegget gjennom naturlig fordamping. Vi ser an situasjonen og har inntil videre bedt vaktmester om å fjerne vann som har samlet seg opp.

Tagging på sykkelboder

Noen har tagget på sykkelbodene våre, vi har bestilt fjerning av dette. Fjerningen bruker kjemikalier som er avhengig av plussgrader, derfor er ikke dette utført enda.

Multiparking

Multiparking har dessverre gått konkurs. Vi arbeider med å etablere en ny serviceavtale på parkeringsanlegget.